ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ချက်

  1. သန့်ရှင်းသောသမ္မာကျမ်းစာသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသည့် ပြည့်စုံသောဘုရား၏ ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (ရော၊၁၆း၂၆။၂တိ၊၃း၁၆။၂ပေ၊ ၁း၁၉-၂၁။ ဗျာ၊၂၂း၁၈၊၁၉)။
  2. ဘုရားသခင်သည် ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်ဟူသော သုံးပါးတစ်ပါးဘုရားဖြစ်၍၊ ထာဝရမှ ထာဝရကာလတိုင် အတူတကွ အပြန်အလှန်တည်နေကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (မ၊၃း၁၆၊၁၇။၂၈း၁၉။ဗျာ၊၁း၄။၅)။
  3. ဘုရားသခင်၏သားတော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သည် အပျိုကညာမာရိမှ ဖွားမြင်တော်မူခြင်းကို ခံ၍၊ ယေရှုဟူသောအမည်နာမဖြင့် လူသားတစ်ဦးအဖြစ် လူ့ဇာတိခံယူခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနုတ်ရှင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (မ၊၁း၂ဝ-၂၅။ ယော၊၁း၁၊ ၁၄၊၂၉)။
  4. ယေရှုသည် လူသားစင်စစ်ဖြစ်၍၊ ဤမြေကြီးပေါ်တွင် သုံးဆယ့်သုံးနှစ်ခွဲလုံးလုံး အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ လူများထံသို့ ခမည်းတော်ဘုရားအား သိမြင်စေခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (ယော၊ ၁း၁၈။ ၁၄း၇-၁၁။ ဟေဗြဲ၊၁း၃)။
  5. ဘုရားသခင်နှင့် ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘိသိက်ပေးခြင်းခံရသည့် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များမှ ရွေးနုတ်ခြင်းအမှုကို ပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေရန်အလို့ငှါ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးသွန်းလောင်း၍၊ အသေခံတော်မူခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (မ၊၃း၁၆၊၁၇။ ရော၊၅း၈။ ၁ကော၊၁၅း၃။တိတု၊ ၂း၁၄)။
  6. ယေရှုခရစ်သည် မြုပ်နှံခြင်းခံပြီးနောက်၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အရာအားလုံးဖြစ်ရန်အလို့ငှါ မိမိကိုယ်တော်တိုင်ကို ကျွန်ုပ်တို့အထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးရန်အတွက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ အသက်ပေးသော ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်(၁ကော၊၁၅း၄၊ ၄၄၊ ၄၅။ ကော၊၃း၄၊၁၁)။
  7. ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်၊ ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်များသို့ တက်ကြွတော်မူခဲ့၍၊ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်အား အရာခပ်သိမ်းအပေါ် စိုးစံသော သခင်ဖြစ်စေတော်မူခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (တ၊၂း၃၃၊၃၆။ ဖိ၊၂း၈-၁၁။ ဗျာ၊၁၁း၁၅)။
  8. တက်ကြွတော်မူပြီးနောက် ခရစ်တော်သည် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောအင်္ဂါဝင်များအား တစ်ကိုယ်တည်းသောကိုယ်ခန္ဓာတော်အထဲသို့ ဗတ္တိဇံခံစေရန်အလို့ငှါ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်လည်း ဖြစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် လူများ၏ အပြစ်ကို ဖော်ပြခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသောသူများအား အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားပေးခြင်း၊ အသက်၌ ကြီးထွားခြင်းရှိလာရန်အတွက် ခရစ်တော်၏အင်္ဂါဝင်များ၌ ကိန်းဝပ်ခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏ပြည့်ဝစွာသောထင်ရှားခြင်းရှိရန် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကို တည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့အတွက် ယနေ့မြေကြီးပေါ်တွင် လှုပ်ရှား လျက်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (ယော၊၁၆း၇-၉။ ၁ကော၊၁၂-၁၃။ ဧ၊၄း၄၊၁၆)။
  9. ခရစ်တော်သည် ကိုယ်တော်၏အင်္ဂါဝင်များအား ချီဆောင်ရန်လည်းကောင်း၊ လောကကို စီရင်ရန်လည်းကောင်း၊ မြေကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ရန်လည်းကောင်း ဤခေတ်အဆုံးတွင် ပြန်လည်ကြွလာတော်မူမည့်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် (၁သက်၊ ၄း၁၅-၁၇။ တ၊၁၇း၃၁)။
  10. အောင်မြင်သောသန့်ရှင်းသူများသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ မိလေနိနိုင်ငံတော်၌ စိုးစံမည်ဖြစ်၍၊ ခရစ်တော်၌ရှိသောယုံကြည်သူများအားလုံးသည် ထာဝရကာလ အတွက် ကောင်းကင်သစ်၊ မြေကြီးသစ်၊ ယေရှုရှလင်မြို့သစ်၌ ဘုရားဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ပါဝင်ဆက်ဆံမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ကြရမည့်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည် (၁ကော၊၂း၉။ ဗျာ၊၂း၂၆၊ ၂၇။ ၁၁း၁၅။ ၂၂း၁၇)။